İMAR MEVZUATI

Mevzuat Nedir?

Mevzuat kelimesini sıklıkla duyuyoruz. Dava metinlerinde, bilirkişi raporlarında, bilgilendirme metinlerinde vs sıklıkça karşımıza çıkıypr: uluslararası mevzuaa göre, iş güvenliği mevzuatına göre, imar mevzuatına göre gibi birçok farklı konu hakkında .... mevzuatına göre duyuyoruz. Peki ne demek mevzuat?  Mevzuat, yürürlükteki hukuk kurallarının bütünüdür. Türk mevzuat sistemi yukarıdan aşağıya doğru anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğden oluşur.

 

 

 

İmar Mevzuatı Nedir?

 

Yukarıdaki anıma göre; imar mevzuatı denildiğinde tek bir konudan değil, imar ile ilgili tüm kanun, yönetmelik ve tüzüklerden bahsedilir. Yani imar kanunu, planlı alanlar tip yönetmeliği, plansız alanlar yönetmeliği, mekansal planlar yapım yönetmeliği, çeşitli kararnameler gibi tüm hükümler imar mevzuatını oluşturur.

 

Yani google da imar mevuzatı nedir, imar mevzuatı resmi gazete, imar mevuzatı 2018 gibi aramalarla aradığınız sonuçlara ulaşamazsınız. İmar mevzuatı bir bütündür ve çok fazla bileşeni vardır. İsimlerini bilmediğiniz bu kanun ve yönetmelikleri tek bir başlık altında toplamaya çalıştım. Böylelikle nereden araştırma yapabileceğiniz konusunda önemli bir soru işaretini ortadan kaldıracaksınız. Olası bir imar sorununda mevzuatı incelemek istediğinizde aşağıdan sizin sorununuzla ilgili olan kanun ve yönetmeliklere bakabilirsiniz. 

Kanunlar

3194 SAYILI İMAR KANUNU

AFET RİSKİ ALTINDAKİ ALANLARIN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ HAKKINDA KANUN

5403 TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI KANUNU

 

5393 BELEDİYE KANUNU

 

5216 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU

2634 TURİZMİ TEŞVİK KANUNU

2873 MİLLİ PARKLAR KANUNU

 

2960 BOĞAZİÇİ KANUNU

 

2863 KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU

3621 KIYI KANUNU

 

 

Yönetmelikler

 

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ  

 

PLANSIZ ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ  

MEKÂNSAL PLANLAR YAPIM YÖNETMELİĞİ  

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR YÖNETMELİĞİ

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

 

6306 SAYILI KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

DÖNÜŞÜM PROJELERİ ÖZEL HESABI YÖNETMELİĞİ  

İMAR KANUNUNUN 18 İNCİ MADDESİ UYARINCA YAPILACAK ARAZİ VE ARSA DÜZENLENMESİ İLE İLGİLİ ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK  

OTOPARK YÖNETMELİĞİ

 

SIĞINAK YÖNETMELİĞİ

KARAYOLLARI KENARINDA YAPILACAK VE AÇILACAK TESİSLER HAKKINDA YÖNETMELİK

PLÂN YAPIMINI YÜKÜMLENECEK MÜELLİFLERİN YETERLİLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK  

 

SU HAVZALARININ KORUNMASI VE YÖNETİM PLANLARININ HAZIRLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

KIYI KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK  

 

KIYI YAPI VE TESİSLERİNDE PLÂNLAMA VE UYGULAMA SÜRECİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

KORUNAN ALANLARIN TESPİT, TESCİL VE ONAYINA İLİŞKİN

USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK

 

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK

 

KORUNMASI GEREKLİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ VE SİTLERİN TESPİT VE TESCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik  

 

 

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri ile Turizm Merkezlerinin Belirlenmesine ve İlanına İlişkin Yönetmelik

 

Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması Ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik  

Bütün İmar Mevzuatı bu mu?

 

Tabi ki hepsi burada değil. Klasik bir imar planı tadilatında en az 20 yönetmeliğe atıfta bulunuyoruz. Yukarıdakiler en çok karşımıza çıkan, işimize yarayan bilgilere en hızlı ulaşabileceğimiz imar yönetmelikleri. Temel sorun insanların tipik bir sorunda hangi yönetmeliklere bakacaklarını bilememesi. Örneğin sadece akaryakıt istasyonu yönetmeliği diye bir şey yok. Ama bununla ilgili farklı yönetmeliklerde atıflar var. Dolayısı ile doğru bilmiye ulaşmak için çok araştırma yapmak gerekli. Yukarıda ben size kaynakları verdim, gerisi size kalmış. Bol şans! 

© 2018 Tüm hakları saklıdır. Tüm içerikler yigitalpaksut.com özgün içeriğidir.

  • Facebook Black Round
  • Google+ - Black Circle
  • Twitter Black Round